Arbeidsdeskundig advies

Loonwaarde expertise

Arbeidsmediation

Scroll en ontdek /

Expertises

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek is of arbeidsongeschikt verklaard, dan kan arbeidsdeskundig onderzoek inzicht geven in de mogelijkheden op de lange termijn. Als arbeidsdeskundige ben ik specialist in mens, werk en inkomen. Van gesprekken met werkgever en werknemer tot een werkplekonderzoek. Onderzoek naar de werksituatie verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid. Arbeidsdeskundig onderzoek resulteert zodoende in een advies over de re-integratiemogelijkheden. Werknemers die zijn uitgevallen kunnen zo naar vermogen blijven werken.

Lees meer

Loonwaarde omvat de economische waarde van het werk dat iemand verricht. Wanneer een werknemer bij arbeidsongeschiktheid structureel minder kan toevoegen aan de organisatie dan voorheen, is inzicht in de consequenties van dit verzuim in te winnen via een objectief loonwaarde-onderzoek. Welke loonwaarde vertegenwoordigt deze medewerker nu?

Lees meer

Werkgeluk ligt ten grondslag aan een goede werkrelatie. Bij een conflict is het werkgeluk van de werkgever en/of de werknemer verstoord. Tijdens arbeidsmediation is werkgeluk voor beide partijen altijd het einddoel. Wat zijn de wensen van de werkgever en wat wil de werknemer?

Lees meer

Mijn kracht ligt in complexe zaken en situaties ordenen en passend advies omzetten naar acties. Ik stel alles in het werk om voor een ieder in het proces helder te krijgen wat het einddoel is en wat er voor nodig is om dit samen te bereiken.

Cases

Verzuim door een sluimerend conflict

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. De mediator is onafhankelijk, neutraal en is geen rechter die besluiten neemt. Partijen hebben dus zelf inspraak in de oplossing. 

Lees meer

Re-integreren in een nieuwe functie

Loonwaarde expertise

Loonwaarde expertise gaat niet over beperkingen en mogelijkheden in werk. Het loonwaardeonderzoek is het best passend wanneer de medewerker door ziekte of gebrek (ten gevolge van ziekte) de functie niet meer in volledigheid zoals voorheen kan uitvoeren maar wel aangepaste taken of werkzaamheden kan doen.

Lees meer

Een nieuwe functie met perspectief

Arbeidsdeskundig advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en duidelijkheid over de (duurzame) arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de verzuimende medewerker. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige werkgever in zowel de eigen functie als een andere functie. Hierna wordt ook gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen werkgever indien van toepassing.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11