Arbeidsmediation

Verzuim door een sluimerend conflict

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. De mediator is onafhankelijk, neutraal en is geen rechter die besluiten neemt. Partijen hebben dus zelf inspraak in de oplossing. 

Een paar gesprekken helpen vaak al om de kern van het conflict te benoemen en hierin oplossingen samen te formuleren. Arbeidsmediation is informeel ten opzichte van een juridische procedure. Daardoor wordt de situatie toegankelijker en wordt het traject in veel gevallen met een goede uitkomst voor beide partijen afgesloten.

De onderstaande casus is een voorbeeld van arbeidsmediation.

Wisselende leidinggevenden

Kim is werknemer in een middelgrote organisatie en werkt op de afdeling marketing. Ze heeft de afdeling zelf opgezet, haar eigen team samengesteld en heeft veel zelf mogen beslissen van de eigenaren. Twee jaar geleden is het bedrijf verkocht en heeft Kim meerdere leidinggevenden gehad. Sinds drie maanden is Kim ziek thuis en het advies van de bedrijfsarts is om mediation in te zetten omdat het verzuim grotendeels wordt veroorzaakt door een sluimerend conflict tussen de huidige leidinggevende en Kim.

Een vertrouwelijk gesprek

De arbeidsmediator legt het eerste contact middels een intakegesprek met zowel werkgever als Kim afzonderlijk en legt uit wat arbeidsmediation is en binnen wel kader dit het beste werkt: vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid. De oplossing wordt door partijen samen gecreëerd. De arbeidsmediator is de neutrale partij die geen oordeel heeft, belangen voor beide partijen inzichtelijk krijgt en de kern van het conflict vindt en bespreekbaar maakt.

(H)erkennen van elkaars perspectief

Het eerste driegesprek tussen Kim, leidinggevende en arbeidsmediator vindt plaats om de communicatie weer op gang te krijgen, wederzijds begrip te bewerkstelligen en om het vertrouwen te herstellen. In het eerste driegesprek geeft Kim aan zich niet meer goed thuis te voelen binnen de groter groeiende organisatie en zich niet meer verbinden voelt. Ondanks alle goede intenties van de werkgever blijft het gevoel bij Kim aanwezig.

Exit mediation

Tijdens het tweede driegesprek blijkt het gevoel van Kim nog steeds aanwezig te zijn. Ze voelt zich niet meer begrepen, voelt geen steun vanuit de organisatie en ziet onvoldoende toekomstperspectief. De arbeidsmediator stelt een exit mediation voor waarbij het doel is dat Kim en haar werkgever uit elkaar gaan. De wederzijdse belangen worden door de arbeidsmediator in kaart gebracht.

Gedeelde afspraken

Tijdens het vervolggesprek zijn de uitkomsten van het traject vastgelegd in afspraken en de mediator toetst of deze voor zowel Kim als werkgever praktisch zijn en in alle redelijkheid tot stand zijn gekomen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Kim heeft middels een vaststellingsovereenkomst de organisatie verlaten en het traject is voor beide partijen met goed gevolg afgerond.

+31 6 52 04 38 11