Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd? 

Bij (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid kan arbeidsdeskundig onderzoek de mogelijkheden in kaart brengen. Wat kan een medewerker nog wél? Maar hoe wordt een arbeidsdeskundig advies uitgevoerd? En hoe kom je tot een arbeidsdeskundig advies? Dat vertel ik je in deze Raad & Daad.

FML als leidraad voor onderzoek

Het medische onderzoek van de bedrijfsarts vormt het beginpunt van mijn arbeidsdeskundig onderzoek. Deze medische beoordeling heet een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Hiermee
classificeert de arts beperkingen. Deze beperkingen zijn leidend voor het arbeidsdeskundig onderzoek.

Onderzoek naar de werksituatie

Onderzoek naar de werksituatie verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid. Allereerst voer ik een drietal gesprekken: met werkgever, werknemer en een eindgesprek met beide partijen samen. Daarnaast inventariseer ik tijdens een werkplekonderzoek de mogelijkheden voor de werknemer om binnen de eigen organisatie terug te keren. Dit onderzoek beantwoordt vier vragen, die bij het antwoord nee leiden tot de opvolgende vraag: 

  1. Kan de werknemer het eigen werk nog uitvoeren?
  2. Is het met aanpassingen binnen het eigen werk mogelijk om terug te keren?
  3. Is er ander passend werk te vinden bij de eigen werkgever?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk te begeleiden buiten de eigen organisatie?

Bij de vierde vraag gaat het om re-integratie tweede spoor. In dit geval is het dus niet meer mogelijk om binnen de eigen organisatie een (aangepaste) functie voor de werknemer te vinden. Bij alle vier de vragen is een resultaat- en herstelgerichte aanpak leidend met als doel optimale arbeidsparticipatie binnen een passende functie.

Duurzaam werkvermogen: wat kan er wél?

In veel gevallen is een werkplekaanpassing nodig. Om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn, is het essentieel om in taken te denken, niet zozeer in functies. Door die denkwijze wordt een taakomschrijving buigzaam en is duurzaam herstel mogelijk. In de praktijk ligt de oplossing voor de lange termijn dan ook dichterbij dan je denkt of vooraf kunt inzien.

De juiste persoon op de juiste plek

Voor zowel werknemer als werkgever is het vinden van een passende functie belangrijk. Arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de juiste richting voor re-integratie en informatie over belasting en belastbaarheid in relatie tot arbeid. Zo dient de functie recht te doen aan de betrokken persoon in termen van onder andere belastbaarheid, persoonlijke eigenschappen en het verdienvermogen.

Specialist in mens, werk en inkomen

Er komen dus veel termen om de hoek bij arbeidsdeskundige onderzoek. Naast re-integratie ben ik als arbeidsdeskundige expert op de volgende gebieden:

  • Verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingsmethodieken
  • Wettelijke verplichtingen en werkgeversaansprakelijkheden
  • Sociale zekerheidswetgeving en arbeidsrecht
  • Arbozorg, ergonomie en biomechanica
  • Belasting en belastbaarheid
  • Bedrijfs- en functie-analyse

Wil je meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek en mijn werkwijze? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Volgende Raad & Daad

De aspecten van loonwaarde-onderzoek

Case

Loonwaarde-onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsprestatie en de gevolgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Met het onderzoek breng ik in kaart tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog aan het werk kan en welke financiële gevolgen aan blijvende beperking zijn verbonden.

Lees meer

Arbeidsmediation bij conflictsituaties

Case

Arbeidsonflicten zijn grofweg te onderscheiden in taakinhoudelijke conflicten en sociaaleconomische conflicten. Bij de eerste categorie is er een conflict op het gebied van de organisatie van werkzaamheden, taakaansturing en bijvoorbeeld budgetten.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11