Arbeidsdeskundig advies

Een nieuwe functie met perspectief

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en duidelijkheid over de (duurzame) arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de verzuimende medewerker. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige werkgever in zowel de eigen functie als een andere functie. Hierna wordt ook gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen werkgever indien van toepassing.

Een volledig arbeidsdeskundig onderzoek geeft zowel werknemer als werkgever juiste adviezen, er wordt voldaan aan de eisen van de Wet Poortwachter en het draagt bij aan de opbouw van een gedegen re-integratieverslag ter voorkoming van loonsancties van het UWV.

De onderstaande casus is een voorbeeld van arbeidsdeskundig onderzoek.

Altijd met plezier gewerkt

Jan heeft jarenlang met plezier gewerkt als plaatwerker bij een grote scheepswerf. Het samen met zijn collega’s bouwen van grote zeeschepen ziet hij als een enorme passie waar hij al bijna 38 jaar elke dag van kan genieten.

Oorzaak klachten

Door het zware werk aan stalen platen en balken kan Jan steeds lastiger zijn werk uitvoeren: lang lopen en staan tijdens het werk beginnen klachten te veroorzaken. Daarnaast is het tillen en dragen van zware gereedschappen, het klimmen op delen van schepen, buigen en torderen in kleine hoekjes en gaten van schepen in aanbouw steeds zwaarder. Uiteindelijk valt Jan wegens ziekte uit voor zijn werkzaamheden.

Behandeling en een goede verstandhouding

Jan gaat naar de bedrijfsarts en heeft daarnaast behandelingen in het ziekenhuis. Verder heeft hij goed contact met zijn werkgever: regelmatig komt Jan op de werkplek voor een kop koffie en verricht tijdelijke lichte sorteerwerkzaamheden in het magazijn.


Het herstel gaat echter langzaam en de bedrijfsarts ziet na enkele maanden nog geen opbouwend (deel)herstel in het eigen werk van Jan en adviseert een arbeidsdeskundig onderzoek. Jan vindt dit erg spannend en geeft dit ook aan bij de arbeidsdeskundige wanneer deze hem uitnodigt voor het onderzoek. Tot blijdschap van Jan nodigt de arbeidsdeskundige nodigt ook zijn vrouw uit.

Vooronderzoek

De arbeidsdeskundige heeft bij de werkgever een aantal zaken opgevraagd zoals functiebeschrijving, organisatie-indeling. Ook heeft de arbeidsdeskundige van de bedrijfsarts de Functionele Mogelijkheden Lijst gekregen: een door bedrijfsartsen veelgebruikt instrument om de belastbaarheid vast te stellen. Bij Jan is het CV opgevraagd ter voorbereiding van de arbeidsdeskundige.

Individuele gesprekken

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek heeft de arbeidsdeskundige afzonderlijke gesprekken met de werkgever en met Jan (samen met zijn vrouw). In deze gesprekken wordt gekeken naar de tot op heden gedane re-integratie van Jan binnen de organisatie, de belasting van de functie in combinatie met de mogelijkheden van Jan, de belastbaarheid van Jan voor andere mogelijkheden binnen de organisatie, eventuele andere functies binnen de organisatie en verdere interessegebieden van Jan.

Driegesprek: op naar een oplossing

In het driegesprek tussen Jan (en zijn vrouw), de werkgever en de arbeidsdeskundige is de gemeenschappelijke visie dat terugkeer in eigen werk niet meer mogelijk is vanwege de zwaarte van de functie. Deze is ook niet dermate aan te passen dat het duurzaam wel passend zou kunnen zijn voor Jan in combinatie met de langdurige beperking.


De werkgever wil Jan erg graag behouden voor zijn kennis en kunde. Samen met de arbeidsdeskundige is er een nieuwe functie voor Jan gecreëerd waarin hij nieuwe jonge mensen begeleidt om het vak van plaatwerken te leren. Deze functie is minder belastbaar en Jan heeft ervoor gekozen om iets minder te gaan werken zodat hij ook voldoende energie overhoudt om samen met zijn vrouw met hun bootje meren en kanalen te trotseren.

+31 6 52 04 38 11