Arbeidsdeskundig advies

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek is of arbeidsongeschikt verklaard, dan kan arbeidsdeskundig onderzoek inzicht geven in de mogelijkheden op de lange termijn. Als arbeidsdeskundige ben ik specialist in mens, werk en inkomen.

Van gesprekken met werkgever en werknemer tot een werkplekonderzoek. Onderzoek naar de werksituatie verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid. Arbeidsdeskundig onderzoek resulteert zodoende in een advies over de re-integratiemogelijkheden. Werknemers die zijn uitgevallen kunnen zo naar vermogen blijven werken.

Kijken naar de mogelijkheden

Het doel van arbeidsdeskundig advies is duurzame werkhervatting voor uitgevallen werknemers. Als arbeidsdeskundige bekijk ik wat de mogelijkheden zijn om te werken, nu en in de toekomst. Dit wordt arbeidsvermogen genoemd. Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een vooronderzoek, met analyse van het opgebouwde re-integratiedossier, het medische dossier (FML) en gesprekken met werkgever en werknemer.

Mijn aanpak

In drie gesprekken met zowel de werkgever als de werknemer kom ik tot een advies. Tijdens twee afzonderlijke gesprekken met beide partijen pleeg ik hoor en wederhoor over de re-integratie van de zieke medewerker tot dusver, om beide perspectieven te begrijpen. Daarnaast doe ik een werkplekonderzoek. Vanuit een deelconclusie volgt een derde gesprek, een drie-gesprek. Hierin werken we samen toe naar een consensus en het mogelijke advies. Alle gesprekken samen werken toe naar het adviesrapport dat gericht is op duurzaam werkvermogen.

Specialist op het gebied van re-integratie

Arbeidsdeskundig onderzoek kenmerkt zich door deskundigheid en onafhankelijkheid. Om een beeld te krijgen van de organisatie vraag ik een organogram op of stel ik deze zelf op. Zodoende breng ik bedrijfsprocessen en relaties in beeld. Om de betreffende functie onder de loep te nemen, vraag ik vooraf het CV van de werknemer en een functieomschrijving en -profiel van de werknemer via de werkgever.

Belastbaarheid en belasting: wat kan er nog wél?

Doordat het medisch onderzoek de beperkingen in kaart heeft gebracht, is de focus van mijn arbeidsdeskundig onderzoek juist op wat nog wél kan. Hierin is een onderscheid tussen belasting en belastbaarheid. Waar belasting inhoudt wat de functie van iemand vraagt, draait belastbaarheid om wat het lichaam aankan. Als arbeidsdeskundige zoek ik naar het hervinden van de balans tussen beide, binnen wat er vanuit de wet- en regelgeving mogelijk is.

Duurzame inzetbaarheid

In veel gevallen blijkt een werkplekaanpassing nodig. Daarom is het belangrijk om de vraag om te draaien: wat is er wel mogelijk? Het is cruciaal om een andere richting op te durven denken en ongebaande paden in de samenwerking te durven betreden. Ik geloof in deze manier van omdenken. Met het denken in mogelijkheden wordt elk eindpunt namelijk ook een beginpunt.

Preventief Arbeidsdeskundig Onderzoek

Preventieve inzet van arbeidsdeskundig onderzoek is lonend bij medewerkers die veelvuldig in verzuim zijn of waarbij de functie dusdanig is aangepast dat er een verschil met collega’s in een soortgelijke functie is ontstaan. Het Preventieve Arbeidsdeskundige Onderzoek verschaft duidelijkheid over de herkomst van de overbelasting, schetst een heldere weergave van de (ontstane) situatie en geeft handvatten voor eventuele vervolgstappen.

Klaar voor een kennismaking?

Ik geloof dat een arbeidsdeskundig onderzoek alleen werkt bij de juiste klik tussen arbeidsdeskundige, werknemer en werkgever. Wil je meer weten over arbeidsdeskundig advies en mijn aanpak? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Cases

Een nieuwe functie met perspectief

Arbeidsdeskundig advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en duidelijkheid over de (duurzame) arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de verzuimende medewerker. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige werkgever in zowel de eigen functie als een andere functie. Hierna wordt ook gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen werkgever indien van toepassing.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11