Over mij

Mijn naam is Alfons Daanje en ik ben arbeidsdeskundige. In Ad Advies komt mijn affiniteit met mensen samen met mijn werkachtergrond in de vorm van drie dienstverleningen: arbeidsdeskundig onderzoek (AD-onderzoek), loonwaarde-expertise en arbeidsmediation. In deze drie diensten staan mens, werk en inkomen centraal en stel ik steeds de vraag: wat kan er nog wél?

Neem contact op
Mijn kracht ligt in complexe zaken en situaties ordenen en passend advies omzetten naar acties. Ik stel alles in het werk om voor een ieder in het proces helder te krijgen wat het einddoel is en wat er voor nodig is om dit samen te bereiken.

Specialist in

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek is of arbeidsongeschikt verklaard, dan kan arbeidsdeskundig onderzoek inzicht geven in de mogelijkheden op de lange termijn. Als arbeidsdeskundige ben ik specialist in mens, werk en inkomen. Van gesprekken met werkgever en werknemer tot een werkplekonderzoek. Onderzoek naar de werksituatie verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid. Arbeidsdeskundig onderzoek resulteert zodoende in een advies over de re-integratiemogelijkheden. Werknemers die zijn uitgevallen kunnen zo naar vermogen blijven werken.

Lees meer

Loonwaarde omvat de economische waarde van het werk dat iemand verricht. Wanneer een werknemer bij arbeidsongeschiktheid structureel minder kan toevoegen aan de organisatie dan voorheen, is inzicht in de consequenties van dit verzuim in te winnen via een objectief loonwaarde-onderzoek. Welke loonwaarde vertegenwoordigt deze medewerker nu?

Lees meer

Werkgeluk ligt ten grondslag aan een goede werkrelatie. Bij een conflict is het werkgeluk van de werkgever en/of de werknemer verstoord. Tijdens arbeidsmediation is werkgeluk voor beide partijen altijd het einddoel. Wat zijn de wensen van de werkgever en wat wil de werknemer?

Lees meer

Achtergrond

Een studie HRM leidde me via diverse functies naar het vak van arbeidsdeskundige en aangesloten bij de NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen) en ben ik een Register Loonwaarde Deskundige.
Jarenlang actief geweest in verschillende sectoren binnen het bedrijfsleven, waardoor ik weet wat er speelt binnen zowel private als particuliere organisaties. In mijn werk als arbeidsdeskundige combineer ik mijn kennis van de systematische kant vanuit de overheid met mijn ervaringen van de praktische kant vanuit het bedrijfsleven.
Ik ben een aantal jaren directeur geweest van twee arbodiensten i.c.m. de functie van arbeidsdeskundige. Deze combinatie van leidinggeven en adviseren heeft me geleerd om mens en organisatie in te schatten en te analyseren. Hier begon mijn zoektocht naar een passend advies voor zowel individu als organisatie. Daarnaast ben ik docent voor de opleiding Arbeidsdeskundige bij Saxion Hogeschool in Deventer waarbij ik mijn ervaring, kennis en kunde overbreng aan nieuwe enthousiaste aspirant arbeidsdeskundigen.

Aanpak

Arbeidsdeskundig advies vormt het centrum van mijn werkzaamheden als Register Arbeidsdeskundige. Werkgever en werknemer staan vaak op een kruispunt wanneer werken zoals voorheen niet meer mogelijk is. Dit is het punt waar ik aansluit en help meedenken en soms omdenken. Welke andere richting is er mogelijk, welke andere paden kunnen jullie nog betreden?
In mijn ervaring is bijna elk dossier buigzaam. Grensverleggend werken, richting geven en focussen op de wisselwerking tussen werkgever en werknemer, dat kenmerkt mijn werkwijze. Als arbeidsdeskundige werk ik toe naar een objectief oordeel. Nuchter, menselijk en relativerend.

Acties

Mijn kracht ligt in complexe zaken en situaties ordenen en passend advies omzetten naar acties. Ik stel alles in het werk om voor een ieder in het proces helder te krijgen wat het einddoel is en wat er voor nodig is om dit samen te bereiken. Deze samenwerking resulteert in nieuwe mogelijkheden, energie en inspiratie voor alle betrokkenen.
Bij verzuim, veranderde arbeidsprestatie of een arbeidsconflict is veel aandacht voor de beperkingen. Ben je klaar met kijken naar de beperkingen en wil je vooruitkijken naar de mogelijkheden? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Raad & Daad

De aspecten van loonwaarde-onderzoek

Case

Loonwaarde-onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsprestatie en de gevolgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Met het onderzoek breng ik in kaart tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog aan het werk kan en welke financiële gevolgen aan blijvende beperking zijn verbonden.

Lees meer

Arbeidsmediation bij conflictsituaties

Case

Arbeidsonflicten zijn grofweg te onderscheiden in taakinhoudelijke conflicten en sociaaleconomische conflicten. Bij de eerste categorie is er een conflict op het gebied van de organisatie van werkzaamheden, taakaansturing en bijvoorbeeld budgetten.

Lees meer

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd? 

Case

Het medische onderzoek van de bedrijfsarts vormt het beginpunt van mijn arbeidsdeskundig onderzoek. Deze medische beoordeling heet een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Hiermee classificeert de arts beperkingen.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11