Arbeidsdeskundig advies

Een nieuwe functie met perspectief

Arbeidsdeskundig advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en duidelijkheid over de (duurzame) arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de verzuimende medewerker. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige werkgever in zowel de eigen functie als een andere functie. Hierna wordt ook gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen werkgever indien van toepassing.

Lees meer

Loonwaarde expertise

Re-integreren in een nieuwe functie

Loonwaarde expertise

Loonwaarde expertise gaat niet over beperkingen en mogelijkheden in werk. Het loonwaardeonderzoek is het best passend wanneer de medewerker door ziekte of gebrek (ten gevolge van ziekte) de functie niet meer in volledigheid zoals voorheen kan uitvoeren maar wel aangepaste taken of werkzaamheden kan doen.

Lees meer

Arbeidsmediation

Verzuim door een sluimerend conflict

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. De mediator is onafhankelijk, neutraal en is geen rechter die besluiten neemt. Partijen hebben dus zelf inspraak in de oplossing. 

Lees meer
+31 6 52 04 38 11