Arbeidsmediation bij conflictsituaties

Bij een conflict op de arbeidsvloer kan het inschakelen van een arbeidsmediator uitkomst bieden. In mijn ervaring herstelt mediation op de werkvloer het wederzijds vertrouwen, waardoor er ruimte ontstaat voor een oplossing die voor beide partijen werkt. De voorbeelden van zakelijke conflictsituaties lopen uiteen. In deze Raad & Daad daarom een kijkje op de werkvloer. Welke situaties veroorzaken een arbeidsconflict?

Type conflictsituaties

Arbeidsonflicten zijn grofweg te onderscheiden in taakinhoudelijke conflicten en sociaaleconomische conflicten. Bij de eerste categorie is er een conflict op het gebied van de organisatie van werkzaamheden, taakaansturing en bijvoorbeeld budgetten. Bij de tweede categorie is er een conflict ontstaan op basis van normen en waarden, omgangsvormen of botsende persoonlijkheden.

Conflictsituaties vanuit de werknemer gezien

Een conflict tussen werknemer en werkgever kan meerdere oorzaken hebben. Vanuit de werknemer zijn mogelijke oorzaken van een conflict:

  • meningsverschil
  • onenigheid omtrent overplaatsing
  • hoogte van het salaris
  • reden van ontslag
  • functiewijziging

Het uiten van kritiek, een gebrek aan begeleiding, te hoge werkdruk of weerstand bij het uitvoeren van bepaalde taken zijn veelvoorkomende oorzaken bij een conflict met een leidinggevende. Vanuit de angst voor baanverlies worden conflicten in sommige gevallen niet bespreekbaar gemaakt.

Conflictsituaties vanuit de werkgever gezien

Als werkgever spelen er andere belangen een rol dan als werknemer. Mogelijke oorzaken van een conflict zijn dan ook:

  • voortdurende ziekmelding
  • niet naar behoren functioneren
  • buiten taakstelling werken

Dergelijke redenen hebben financiële consequenties en staan het functioneren van het team of bedrijf in de weg. Ook binnen het team, tussen collega’s onderling of tussen teams komen conflicten voor. Een verstoorde arbeidsverhouding heeft dan effect op de werksfeer en de prestaties van meerdere werknemers. Een eerste stap voor beide partijen is onderzoeken of herstel van het wederzijds vertrouwen mogelijk is.

Arbeidsmediation in jouw bedrijf?

Wil je meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek en mijn werkwijze? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Volgende Raad & Daad

De aspecten van loonwaarde-onderzoek

Case

Loonwaarde-onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsprestatie en de gevolgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Met het onderzoek breng ik in kaart tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog aan het werk kan en welke financiële gevolgen aan blijvende beperking zijn verbonden.

Lees meer

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd? 

Case

Het medische onderzoek van de bedrijfsarts vormt het beginpunt van mijn arbeidsdeskundig onderzoek. Deze medische beoordeling heet een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Hiermee classificeert de arts beperkingen.

Lees meer
+31 6 52 04 38 11